ZBYSTRITE POZORNOSŤ! HARMONOGRAM ČISTENIA ULÍC


Aby čistenie ulíc prebehlo efektívne a výsledok bol perfektný, musia občania spolupracovať.

Prosíme vás, aby v dňoch, uvedených v tabuľke (obvykle sa čistí od rána od 7. do poobedia), neparkovali popri krajnici (obrubníkoch), aby tam čistiaci stroj vošiel.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

TERMÍNY LETNEJ ÚDRŽBY PRE MESTSKÚ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO


22. 06. 2020 

Hviezdoslavova – od kruhového  objazdu po MÚ, trasa MHD
Bačíkova – trasa MHD
Továrenská – trasa MHD
Zbrojničná – od Mäsiarskej  po Moyzesovú
Zbrojničná – od Hlavnej po Mäsiarskú
Baštová
Poštová – celá, od Mäsiarskej po Kuzmányho
Dr. Kostlivého
Dominikánske námestie – časť od Moyzesovej po trh
Mäsiarska – od Hviezdoslavovej po Zbrojničnú
Malá
Dargovská
Zádielská
Magurská
Kpt. Nálepku
Nám. L. Novomeského
Branisková
Tatranská
Štítova

23. 06. 2020

Mäsiarska – od Zbrojničnej po Alžbetinu
Šrobárova
Alžbetina časť od Moyzesovej po Bočnú
Vrátna
Timonová
Tajovského
Grešákova
Murgašová 
Mojmírova
Pribinova
Roosweltova – celá
Bottova – trasa MHD
Krmanová
Pajorova
Jarná
Jesenná
Jilemnického
Park Angelinum
Strojárenská
Železničná 
Garbiarská

24. 06. 2020

Drevný trh
Puškinova
Čajkovského
Mlynská – časť od Puškinovej po Jakabov palác
Štefániková – horná
Kasárenské nám. 
Kováčska
Orlia
Vodná
Pri Miklušovej väznici
Hrnčiarska – časť od Miklušovej väznice po Mlynskú
Podtatranského
Stará Baštová
Galenova
Bocatiova
Czambelova
Tyršovo nábrežie 
Jakobyho 
Haviarska
Hutnícka
Bellova
Stromová
Lomená
Bencúrova


25. 06. 2020

Čajakova
Žriedlová
Floriánska
Husárska
Škultétyho
Belanská
Karpatská
Muránska
Thurzova
Rumanová
Jesenského
Kmeťova
Jiskrova
Loflerova
Lermontovova