Zástupca starostu


Andrej Ďurica

zástupca starostu

tel.: 055-62 220 26, email: zastupca@kosice-city.sk