Zástupca starostu


Andrej Ďurica

zástupca starostu

tel.: 055-6827 195, email: zastupca@kosice-city.sk