Zapojte sa do novej výtvarnej súťaže MČ Staré Mesto


Záleží nám na rozvíjaní kreativity detí, školákov, stredoškolákov, ale i dospelých a seniorov. Ak radi kreslíte a maľujete, Komisia kultúry, školstva a športu vás s radosťou pozýva zapojiť sa do novej výtvarnej súťaže, ktorej vyvrcholením bude výstava víťazných prác v Múzeu Vojtech Löfflera, ktorého zriaďovateľom je MČ Košice-Staré Mesto.

Súťaž je určená pre amatérov, nie profesionálnych umelcov.

Súťaž je určená pre vekové kategórie:

a) predškolský vek

b) I. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ)

c) II. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ)

d) stredoškoláci

e) dospelí bez obmedzenia veku

Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú zapojiť majú možnosť si vybrať z týchto tém:

a) Starí Košickí maliari – voľná interpretácia vybraných diel / Ľudovít Feld, Július Jakoby, Ľudovít Čordák, Alexander Eckerdt, Štefan Roskoványi/ –/diela všetkých autorov sú voľne dostupné na www.webumenia.sk/ (Zámerom výtvarnej aktivity je upriamiť pozornosť detí a dospelých na tvorbu známych košických maliarov, naviesť ich samo-štúdiu života a diela vybraného autora so snahou o voľnú interpretáciu diela. (napr. zmena techniky, zmena farebnosti, koláž viacerých diel, fantastické pozadie, zmenená kompozícia…)

b) Historické staré mesto Košice – vzducholoďou za dobrodružstvom – Zámerom výtvarnej aktivity je prejaviť záujem o architektúru mesta. Zároveň si deti vyskúšajú kresbu a maľbu z vtáčej perspektívy

c) Čarovný svet bábok – návrh bábky na motív obľúbenej rozprávky

d) Časostroj – Košice o 100 rokov –Ako bude vyzerať moje mesto o 100 rokov? Ako sa budú ľudia presúvať, obliekať, pracovať, tráviť voľný čas? Zmení sa architektúra mesta a príroda? Deti môžu do tvorivého procesu zapojiť svoju fantáziu, stvárniť budúcnosť podľa svojich predstáv

e) Autoportrét nie je selfie– Vojtech Löffler, bol košický sochár, známy svojou veľkolepou zbierkou autoportrétov od známych výtvarníkov. Deti a dospelí sa pri vytváraní vlastného autoportrétu môžu inšpirovať stálou expozíciou múzea Vojtecha Löfflera

f) Najobľúbenejšie zvieratko – fantázií sa medze nekladú môžu to byť skutočné, ale aj vymyslené zvieratá

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s výtvarným dielom zasielajte na Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, 040 34 Košice, alebo osobne Miestny úrad  MČ KE-SM, Hviezdoslavova č. 7,  prvé poschodie číslo dverí 116.   Termín uzávierky prihlášok  je 4. november 2020.

PRIHLAŠKAVYTVARNA2020