Zápis detí do materskej škôlky na školský rok 2020/21 môžete podávať do konca mája 2020


Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto na šk. rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou zverejňujeme upravené podmienky k zápisu detí do materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 môžu rodičia podávať od 30.4.2020 do 31.5.2020.

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou. Žiadosti sú zverejnené na materských školách: – MŠ Zádielska 4, MŠ Tatranská 23, MŠ Rumanova 4, MŠ Hrnčiarska 1, MŠ Park Angelinum 7, MŠ Jarná 4

2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, ale zákonní zástupcovia dodatočne predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ.