Odovzdali sme ocenenia Starého Mesta


Včera 20.11.2012 sa v Radničnej sále MÚ MČ Košice - Staré Mesto konalo Slávnostné odovzávanie cien starostu a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Staré Mesto.

MČ Košice - Staré Mesto oceňuje osobnosti a kolektívy žijúce, alebo pracujúce v Starom Meste už od roku 2007. Hlavným cieľom tohto oceňovania je predovšetkým vyjadriť vďaku a úctu ľuďom, ktorí vďaka svojej zanietenej práci v rôznych oblastiach dosiahli nejaký úspech - či už vo forme ocenenia, alebo napríklad aj vo forme spokojnosti iných ľudí.

Za rok 2012 boli ocenené spolu dva kolektívy a šiesti jednotlivci:

Cenu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Staré Mesto získali:

Kolektív: Pedagogický zbor Spojenej školy, Vojenská 13, Košice

Jednotlivci:
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
Mgr. Oľga Szélesová
doc. PaedDr. ThDr. Ambróz Martin Štrbák, PhD.

 

Cenu starostu MČ Košice - Staré Mesto získali:

Kolektív: Spoločenstvo vlastníkov bytov „Malá Praha 2"

Jednotlivci:
MUDr. Mária Pobehová
Prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc.
Irena Friedrichová

Atmosféru slávnostného podujatia výborne doplnil kultúrny program: klavírny sprievod Martiny Chytráčkovej a sláčikové trio z Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

 

 

kamagra jelcialis