ZAČALI SA OPRAVY VÝTLKOV NA CESTÁCH PO CELOM MESTE. NAFOŤTE DIERU NA CESTE, KTORÁ VÁS ŠTVE!


V MČ Staré mesto sa budú prioritne opravovať tieto ulice, po ktorých jazdí MHD: Bačíkova, Bajzova, Kuzmányho, Moyzesova, Murgašova, Protifašistických bojovníkov, Timonova, Zbrojničná.

Ak viete o výtlku alebo veľkej diere na ceste kdekoľvek v Starom Meste, dajte nám vedieť, aby sme doplnili zásobník pre cestárov.

Fotku môžete pridať na FB Košice - Staré Mesto alebo na starosta@kosice-city.sk a doplniť informáciou, kde sa nachádza – adresu najbližšej budovy alebo fotiť tak, aby to bolo zrejmé, kde sa výtlk nachádza už z fotografie.

Dnes sme napríklad nafotili dieru, ktorá číha na motoristov na kruhovom objazde za Jumbo centrom v smere od Alvinczyho na Masarykovu ulicu.

Štve nás aj prepadnutý priechod pre chodcov na Námestí MMM,k smerujúci k zástavke električiek a diery hneď vedľa na ceste.

Druhou možnosťou je poslať foto výtlku s informáciou o mieste, kde sa nachádza, na  e-mail na vytlky@kosice.sk, resp. na telefónnom čísle 16 126.

Zamestnanci referátu parkovania a údržby komunikácií magistrátu mesta Košice každý podnet preveria. Ak sa ukáže ako opodstatnený, zaradia ho do plánu opráv na nasledujúce obdobie.

Tieto práce s použitím štandardných teplých obaľovaných asfaltových zmesí potrvajú na najhorších zdokumentovaných úsekoch do polovice apríla 2021.Buďte trpezliví a rešpektujte dočasné dopravné značenie. Opravy sa v týchto dňoch budú uskutočňovať na hlavných ťahoch, môže kvôli krátkodobým obmedzeniam dôjsť v meste k spomaleniu dopravy.

Mestskí poslanci v nedávno prijatom rozpočte na tento rok vyčlenili 3,7 milióna eur na súvislé opravy komunikácií a chodníkov a na ich bežnú údržbu. Zlepšovanie stavu mestských komunikácií, ktoré boli predtým dlhodobo zanedbávané, patrí medzi najväčšie priority Mesta Košice. V súlade s Plánom opráv ciest, chodníkov a mostov príde počas nasledujúcich piatich týždňov k odstráneniu výtlkov na najviac poškodených častiach mestských komunikácií.

Okrem opráv výtlkov sa začalo aj s so zberom posypového materiálu, odhaduje sa, že ho je na cestách a chodníkoch po zime cca 1500 ton.

Čermeľská cesta od mosta na Bankov až k štadiónu Lokomotívy a Rastislavova ulica od odbočky na Jantárovu až po Verejný cintorín sú prvými úsekmi cestných komunikácií v Košiciach, na ktorých sa pred niekoľkými dňami začalo s ich pravidelnou stavebnou údržbou po zime.

Kým v uplynulých týždňoch sa studenou asfaltovou zmesou a liatym asfaltom odstraňovali najmä havarijné stavy po vzniknutých výtlkoch, teraz sa s príchodom teplejšieho počasia začína s opravami celých ulíc.

Predbežný zoznam lokalít, kde do polovice apríla uvidíte cestárov:

Mestská časť (MČ) Sever: Čermeľská cesta pod mostom smer Bankov, Jahodná, Kavečianska cesta, Národná trieda, Obrancov mieru, Tolstého, Vodárenská a Watsonova

MČ Juh: Jantárová, Južná trieda, Mudroňova, Palackého, Rastislavova a Rosná

MČ Západ: Hronská, Ondavská, Popradská, Pražská

MČ Nad jazerom: Važecká