VZN MČ KE SM č. 4/1998 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto


K stiahnutiu