VZN MČ KE SM č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto


VZN č. 3/2014 /formát .pdf - 149.62 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 59 z 27.06.2019 /formát .pdf - 71.93 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 179 zo 06.05.2021 /formát .-179-zo-06 - 88.83 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 3/2014 /formát .pdf - 174.54 kB/

izmir escort cialis