Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto


VZN č. 3/2014 /formát .pdf - 149.62 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 59 z 27.06.2019 /formát .pdf - 71.93 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 179 zo 06.05.2021 /formát .-179-zo-06 - 88.83 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 235 z 15.12.2021 /formát .-3-2014 - 92.24 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 260 z 15.06.2022 /formát .-3-2014 - 90.66 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 16 z 13.12.2022 /formát .pdf - 105.99 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 33 z 28.02.2023 /formát .-3-2014 - 96.37 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 58 z 20.06.2023 /formát .-3-2014-v-zmysle-uznesenia-c - 67.60 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 3/2014 /formát .-3-2014-1 - 179.62 kB/

kamagra jelcialis