VZN MČ KE SM č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane


VZN č. 2/2014 /formát .pdf - 189.67 kB/

zmena VZN č. 2/2014 v zmysle uznesenia č. 98 z 2.12.2015 /formát .-98-z-2 - 111.76 kB/

zmena VZN č. 2/2014 v zmysle uznesenia č. 355 zo 14.06.2018 /formát .-355-zo-14 - 155.38 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 2/2014 /formát .pdf - 190.32 kB/

izmir escort cialis