VZN MČ KE SM č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane


K stiahnutiu