VZN MČ KE SM č. 1/2013 o označovaní stavieb číslami – zrušené uznesením č. 75 zo dňa 17.09.2015


K stiahnutiu