VÝTVARNÁ SÚŤAŽ CENA VOJTECHA LÖFFLERA VRCHOLÍ, SVOJE DIELA PRINESTE DO 31. JANUÁRA


Po mimoriadne úspešných ročníkoch, keď nám na staromestskú radnicu priniesli talentovaní amatérski umelci takmer päťsto obrázkov s rôznou témou i technikou, pozývame všetkých, ktorí radi maľujú, kreslia, aby sa prihlásili a následne priniesli svoje diela súťažnej porote.
Súťaží sa v 5 vekových kategóriach (predškolský vek, žiaci 1. až 4. ročník, žiaci 5. až 8. ročník, mládež od 15 do 19 rokov, dospelí od 20 rokov) a tohtoročnými témami sú:
1. Rodina
2. Najobľúbenejšie zvieratko
3. Najobľúbenejšie jedlo
4. Najkrajšie dominanty Košíc
5. Vynálezy minulých storočí
Do súťaže prijímame iba plošné práce spracované výtvarnými technikami: maľba, kresba, tradičná a digitálna grafika, plošné kombinované a experimentálne techniky.
Prihlásiť sa môžete do 31. januára 2023, prihlášku nájdete na webovej stránke www.kosice-city.sk v časti tlačivá na stiahnutie.
Vyplnenú prihlášku s výtvarným dielom môžete priniesť na Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice na oddelenie kultúry. Ak potrebujete nejaké doplňujúce informácie, píšte na ivana.jarosikova@kosice-city.sk
kamagra jelcialis