Vyspievala si druhé miesto


8.5.2017 organizovalo Mesto Košice, MČ Košice- Juh a Rada seniorov súťaže Šport troch generácií a Spevácku súťaž seniorov v roku 2017.

Práve v tejto kategórií si krásne 2. miesto „vyspievala“ sólistka Helena Petríková z nášho Denného centra.

 

K stiahnutiu