Výsledky celoplošného testovania


V dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 prebehlo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.

 

Neoficiálne výsledky celoplošného testovania za mestskú časť Košice-Staré Mesto:

Testovania sa zúčastnilo 12 120 osôb, pozitívnych je 74.

 

Moja vďaka patrí obyvateľom mestskej časti za trpezlivosť a pokojný priebeh. Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť  priebeh testovania, najmä zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, zamestnancom samosprávy, príslušníkom Ozbrojených síl SR, Policajnému zboru SR, Mestskej polícií Košice a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto náročnej akcii.

Ďakujem ešte raz za spoluprácu a zostaňme zdraví a zodpovední.

Ing. Igor Petrovčik, starosta MČ Košice-Staré Mesto