OZNAM – výlepné plochy


Oznámenie

Mestská časť Košice-Staré Mesto, v súlade s § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, vymedzila na volebnú propagáciu výlepné plochy umiestnené na oplotení Mestskej krytej plavárne, Protifašistických bojovníkov č. 4, Košice (vedľa prevádzkarne MC Donalds).

Každý subjekt, ktorého kandidátna listina bola zaregistrovaná Miestnou volebnou komisiou pri MČ Košice-Staré Mesto alebo Mestskou volebnou komisiou pre volebný obvod č. 10 Košice-Staré Mesto má vymedzenú plochu o veľkosti 1 x formát A4.

Kontaktná osoba Ing. Vladimír Hlivák, Mestská krytá plaváreň, tel. č. 0917 388 406.