Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta vedúceho referátu správy trhu Miestneho úradu MČ KE Staré Mesto.


Prezenčná listina uchádzačov /formát .pdf - 183.08 kB/

Prezenčná listina výberovej komisie /formát .pdf - 179.44 kB/

Vyhlásenie výsledkov /formát .pdf - 299.20 kB/

Zápisnica z otvárania obálok /formát .pdf - 610.87 kB/

Zápisnica z výberového konania /formát .pdf - 483.26 kB/

izmir escort cialis