Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia právneho a personálneho Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto.


Časový harmonogram /formát .pdf - 450.25 kB/

Prezenčné listiny /formát .pdf - 408.61 kB/

Výsledky /formát .pdf - 312.38 kB/

Zápisnica z otvárania obálok /formát .pdf - 629.83 kB/

Zápisnica z výberového konania /formát .pdf - 583.73 kB/

izmir escort cialis