Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia právneho a personálneho Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto.


Časový harmonogram

Prezenčné listiny

Výsledky

Zápisnica z otvárania obálok

Zápisnica z výberového konania