Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia právneho a personálneho Miestneho úradu MČ KE SM


K stiahnutiu