Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta samostatného referenta kultúry Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, zápisnica z výberového konania.


Zverejnenie výsledkov, zápisnica. /formát .pdf - 894.26 kB/

izmir escort cialis