Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta samostatného referenta kultúry Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, zápisnica z výberového konania.


Zverejnenie výsledkov, zápisnica.