Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta referenta oddelenia hospodárskej správy Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.


Zverejnenie výsledkov /formát .pdf - 308.88 kB/

Zápisnica z otvárania obálok /formát .pdf - 622.84 kB/

Prezenčné listiny /formát .pdf - 382.19 kB/

Zápisnica z výberového konania /formát .pdf - 556.50 kB/

izmir escort cialis