Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta referenta masmediálnej komunikácie Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.


Zverejnenie výsledkov /formát .pdf - 308.19 kB/

Zápisnica z otvárania obálok /formát .pdf - 629.20 kB/

Prezenčné listiny /formát .pdf - 414.31 kB/

Zápisnica z výberového konania /formát .pdf - 580.41 kB/