Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta referenta evidencie obyvateľstva a registratúry a overovanie listín Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.


Výsledky /formát .pdf - 325.12 kB/

Zápisnica /formát .pdf - 766.09 kB/

izmir escort cialis