Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta referenta evidencie obyvateľstva a registratúry a overovanie listín Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.


Výsledky

Zápisnica