Výberové konanie na pozíciu referenta masmediálnej komunikácie


Podmienky výberového konania na pozíciu referenta masmediálnej komunikácie

VK_referent masmed. komunikacie