Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia právneho a personálneho Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto.


Vyhlásenie /formát .pdf - 614.34 kB/