Výberové konanie na obsadenie miesta referenta evidencie obyvateľstva a registratúry, overovanie Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.


Vyhlásenie