Výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy: učiteľ do triedy s vyučovacím jazykom slovenským – MŠ Zádielska 4, Košice.


Výberové konanie na učiteľ MŠ 2018