Výberové konanie na dodanie a montáž ústredného kúrenia pre Denné centrum


Mestská časť Košice- Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice 040 34

 

hľadá dodávateľa

na dodanie a montáž ústredného kúrenia

pre Denné centrum, na Hlavnej ul. č. 100 v Košiciach.

 

 

Účelom je odpojenie bytu od jednotnej regulácie celého domu vykurovania, t.j. vytvoriť samostatný okruh vykurovania pre byt.

K uvedenej požiadavke môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 31.7.2010. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu:  Mestská časť Košice- Staré Mesto, Hviezdoslavova 7 , Košice 040 34 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať - zámer dodania a montáže ústredného kúrenia".

Bližšie informácie poskytne referát majetku, tel. kontakt: 055/68 27 170, 6827 108, resp.       majetok1@kosice-city.sk

izmir escort cialis