Výberové konanie na vypracovanie statického posudku objektu Materská škola Zádielska 4, Košice


Mestská časť Košice- Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice 040 34

 

 

hľadá dodávateľa

na vypracovanie statického posudku

na objekt Materská škola Zádielska 4, Košice

 


K uvedenej požiadavke môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 6.8.2010. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu:  Mestská časť Košice- Staré Mesto, Hviezdoslavova 7 , Košice 040 34 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať - zámer vypracovania statického posudku".

Bližšie informácie poskytne referát majetku, tel. kontakt: 055/68 27 170, 6827 108, resp.       majetok1@kosice-city.sk

izmir escort cialis