Výber dodávateľa na rekonštrukčné práce


Hľadáme dodávateľa rekonštrukčných stavebných prác na týchto objektoch:

1. Denné centrum na ulici Hlavná č. 100 
    -  vysprávky  a vymaľovanie suterénnych priestorov (hygienický náter) pre skladové účely

2. Budova na ulici Hviezdoslavova č. 7  
    -  vysprávky stien a stropov  v miestnosti v suteréne  budovy
    -  hygienický náter pre účely archívu
    -  výmena 4 ks drevených okien (cca 105x105 cm) za euro okná

 Ponuky a prípadné otázky, vrátene dohody o prehliadke predmetných objektov zašlite na adresu: prevadzka@kosice-city.sk

Telefónny kontakt :  0905628682

Ing. Milan Kováč
Vedúci odd. hospodárskej správy
 

izmir escort cialis