Priestor na osadenie reklamných zariadení


MČ Košice-Staré Mesto prenajíma:

múrik nachádzajúci sa pred Mestskou krytou plavárňou, Protifašistických bojovníkov 4 o celkovej výmere 24 m2 (cca 2x11,1 m)

za účelom osadenia reklamných zariadení.

Informácie o prenájme Vám poskytnú na:
Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice

Referát správy majetku:
JUDr. Bibiána Sabolová, t.č.  6827108
Janette Beňušová, t.č. 6827170

 

izmir escort cialis