Prenájom priestorov MÚ Hviezdoslavova 7


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - STARÉ MESTO
 

ponúka na prenájom

kancelárske priestory v budove na Hviezdoslavovej ul. č. 7

podľa špecifikácie v prílohe

Obhliadka priestorov denne v čase stránkových hodín.

Informácie o prenájme Vám poskytnú na:
Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice

Referát správy majetku:
Ing. Monika Czetőová, t.č. 6827149

 

izmir escort cialis