Súťaž na využitie vonkajšieho areálu pri MKP


Mestská časť Košice-Staré Mesto

v y h l a s u j e

súťaž  na využitie vonkajšieho areálu pri

MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNI

ul. Protifašistických bojovníkov č. 4 v Košiciach

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 30.11.2009

Bližšie informácie a podmienky: 

Ing. Emil Chytráček, ved. kancelárie starostu

tel.: 055/6222 026

 

K stiahnutiu

izmir escort cialis