Ponuka na prenájom nebytových priestorov v budove Sobášnej siene


Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, 040 34 Košice

ponuka na prenájom

 

nebytové priestory v budove Sobášnej siene –
vchod zo Strojárenskej ulice

 
- prijímacia miestnosť - 26,42 m2
- skladové priestory –  75,61 m2
- servisné priestory -  8,25 m2

Spolu o výmere:   110,28 m2
 

Informácie o prenájme Vám poskytnú na:
Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice

Referát správy majetku:
Mgr. Bernard Berberich, t.č. 6827 108
Jana Fáberová t.č. 6827 170

izmir escort cialis