Ponuka na prenájom suterénnych priestorov MKP


Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, 040 34 Košice

ponúka na prenájom

suterénne - nebytové priestory
nachádzajúce sa zo severnej strany budovy
Mestskej krytej plavárne
na ul. Protifašistických bojovníkov č. 4, Košice

- sklad – o výmere 33,29 m2
- priestor bývalého WC – 8,58 m2
- sklad upratovačka a WC – 3,09 m2

 

Informácie o prenájme priestorov Vám poskytnú na:

Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice
Referát správy majetku:
JUDr. Bibiána Sabolová, t.č. 6827 108
Janette Beňušová , t.č. 6827 170

alebo na

Mestskej krytej plavárni, Protifašistických bojovníkov č. 4, Košice
Vedúci MKP : Ing. Miloš Miškovič, t.č. 62 223 16

izmir escort cialis