Ponuka na prenájom reklamnej plochy na MKP


Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, 040 34 Košice

 

 

ponuka na prenájom

 

 

- reklamnú plochu na 1 ks reklamného banera o výmere ,

36 m2 / 6 x 6 m / nachádzajúcu sa zo severnej strany budovy

- reklamné plochy vo vnútri budovy a v bazénovej hale

 

Mestskej krytej plavárne

na ul. Protifašistických bojovníkov č. 4, Košice

 

 

 

Informácie o prenájme ponúkaných plôch Vám poskytnú na:

Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice

 

Referát správy majetku:

Mgr. Bernard Berberich, t.č. 0917388406,6827108

Jana Fáberová t.č. 6827170

 

 

izmir escort cialis