Ponuka – GARÁŽE NA PREDAJ !!!


Mestská časť Košice-Staré Mesto

ponúka na predaj

3 kusy prefabrikovaných garáži bez pozemku

v areáli Mestskej krytej plavárne

za najvyššiu cenovú ponuku

Odvoz - na vlastné náklady

Info: Ing. Miškovič , ved. MKP  - 055 / 622 23 16

izmir escort cialis