MŠ – Óvoda Zádielska 4 hľadá učiteľky


Výberové konanie na do MŠ - Óvoda Zádielska 4. na pozíciu:

- učiteľka do triedy s maďarským vyučovacím jazykom
- učiteľka do triedy so slovenským vyučovacím jazykom

Výberové konanie na miesto učiteľky MŠ /formát .docx - 14.61 kB/
izmir escort cialis