Cenový prieskum – audit MKP – proces verejného obstarávania


Výzva na o predbežnú cenovú kalkuláciu na dodávku služieb:
„EKONOMICKO - PRÁVNY AUDIT VYBRANÝCH ZMLÚV UZATVORENÝCH MČ KOŠICE-STARÉ MESTO A MKP V OBDOBÍ ROKOV 2006 - MAREC 2014 PRE MKP".

 

Proces verejného obstarávania predmetnej zákazky bude prebiehať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená v zmysle citovaného zákona vo Vestníku VO.

 

K stiahnutiu

izmir escort cialis