VŠETKÝM STAROMEŠŤANOM PRAJEME NÁDHERNÉ POHODOVÉ VIANOČNÉ SVIATKY


Posledné dni pred nakrajšími sviatkami v roku sme ešte stihli navariť kotol voňavej kapustnice pomoci a horúci punč, ktorí pred staromestskou radnicou podávala starosta Igor Petrovčik, jeho zástupca Vladimír Eperješi, poslankyne Alena Bašistová Zvarová i Magdaléna Galdunová.

Starosta Igor Petrovčik navštívil  v DSS na Garbiarskej ulici starkých, ktorí v týchto dňoch oslávili významné životné jubilea, dokonca stovku. Priniesol darčeky, kvietky, ale najmä sa v pokoji rozprávali o radostiach i strastiach požehnaného veku.
Podporili sme aj krásnu akciu DPMK - Charity Bus, ktorej cieľom bolo vyzbierať potraviny pre núdznych v útulkoch Arcidiéceznej charite. Ďakujeme všetkým Staromešťanom, ktorí prišli a pomohli.
K želaniu krásnych sviatkov sa k starostovi Igorovi Petrovčikovi a jeho zástupcovi Vladimírovi Eperejšimu pripájajú aj poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Staré Mesto i zamestnanci miestneho úradu.
kamagra jelcialis