Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom


VZN č. 5/2019 /formát .pdf - 264.91 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 246 z 15.03.2022 /formát .-246-z-15 - 93.71 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 275 z 12.9.2022 /formát .-275-z-12 - 173.82 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 59 z 20.06.2023 /formát .-5-2019-v-zmysle-uznesenia-c - 114.71 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 5/2019 /formát .-5-2019-2 - 283.39 kB/

kamagra jelcialis