Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov


K stiahnutiu