Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov


VZN č. 4/2019 /formát .pdf - 139.74 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 139 z 10.09.2020 /formát .pdf - 75.98 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 261 z 15.06.2022 /formát .-4-2019 - 87.89 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 17 z 13.12.2022 /formát .pdf - 105.58 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 4/2019 /formát .pdf - 153.07 kB/

 

 

 

kamagra jelcialis