Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov


VZN č. 4/2019 /formát .pdf - 139.74 kB/

zmena VZN č. 4/2019 /formát .pdf - 75.98 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 4/2019 /formát .pdf - 147.25 kB/

izmir escort cialis