Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto


K stiahnutiu