Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto


VZN č. 3/2019 /formát .pdf - 255.81 kB/

izmir escort cialis