Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto


VZN č. 3/2019 /formát .pdf - 255.81 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 32 z 28.02.2023 /formát .-3-2019 - 114.60 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 3/2019 /formát .pdf - 257.04 kB/

kamagra jelcialis