Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Staré Mesto – zrušené uznesením č. 203 zo dňa 15.12.2016


K stiahnutiu