Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Dominikánskom námestí v Košiciach


K stiahnutiu