Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Dominikánskom námestí v Košiciach


VZN č. 2/2019 /formát .pdf - 161.06 kB/

kamagra jelcialis