Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto


VZN č. 1/2016 /formát .pdf - 175.33 kB/

zmena VZN č. 1/2016 v zmysle uznesenia č. 312 zo 14.12.2017 /formát .-312-zo-14 - 282.77 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 1/2016 /formát .pdf - 280.02 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 1/2016 /formát .doc - 87.50 kB/

kamagra jelcialis