Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto


K stiahnutiu