Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Staré Mesto


VZN  č. 1/2023 /formát .-1-2023 - 172.84 kB/

kamagra jelcialis