Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach


VZN č. 1/2019 /formát .pdf - 160.05 kB/

zmena VZN v zmysle uznesenia č. 31 z 28.02.2023 /formát .-1-2019 - 249.22 kB/

vyhlásenie úplného znenia VZN č. 1/2019 /formát .pdf - 182.64 kB/

kamagra jelcialis