Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach


VZN č. 1/2019 /formát .pdf - 160.05 kB/

izmir escort cialis