Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach


K stiahnutiu