Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Staré Mesto č. 3/2015 o poskytovaní elektronických služieb mestskou časťou Košice-Staré Mesto


K stiahnutiu