Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Staré Mesto č. 1/2015 o poskytovaní účelovej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto


K stiahnutiu