VSD, a.s. – oznam o prerušení distribúcie elektriny.


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Bosákova č.d. 2:

28. február 2020 od 09:00 hod. do 13:30 hod.

S pozdravom

VSD, a.s.