VSD, a.s. – oznam o prerušení distribúcie elektriny.


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Pri plynárni č.d. 1, 2, 3, 7, 9, 18:

3. marec 2020 od 07:30 hod. do 18:00 hod.

S pozdravom

VSD, a.s.